Rural Data Center de Kempen


RDC de Kempen is een unieke samenwerking tussen de Kempengemeenten en het CBS. Dit maakt het mogelijk om data in te zetten bij het beantwoorden van beleidsvragen. Het is belangrijk om datagedreven werken standaard te integreren in het beleids- en besluitvormingstraject. Op die manier worden beleidskeuzes doelmatiger, doeltreffender en transparanter gemaakt.
    Meer weten? Stuur ons een e-mail: ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.
    Medewerkers van de Kempengemeenten kunnen een casus aan ons voorleggen via ons online pilotfiche.
.

Dashboards


Meetnet Eersel

Gegevens over fijnstof in Eersel

Armoede-monitor

Armoede in de Kempen

Kerncijfers per postcode

Demografie van de Kempen

Spitsuur-stromen

Verkeersbewegingen in de Kempen


Woon monitor

Woonmonitor duurzaamheid

Sociale Index

Hoe leven we samen met elkaar?

Sociale Domein

Informatie over de sociale zorg in Eersel.

Data-bank

Overzicht van de gegevensbronnen